உரிமையாளரை கூட்டிக் சென்று காட்டுக்குள் தான் ஈன்ற கன்றை காட்டிய பசு!! பரபரப்பு காட்சி(Video)

முதல்நாள் மேய சென்ற கர்ப்பமான பசு மாடு , இரவு திரும்பவில்லை. அடுத்த நாள் காலை பசு மடம் திரும்பி தனது கவனிப்பாளரை அழைத்து சென்று, பிரசவித்த கன்றை காண்பிக்கும் அருமையான பதிவு

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)