யாழ் தொண்டமானாறு அச்சுவேலி பாதையை மேவிய கடல்!! (Photos)

யாழ் தொண்டமானாறு அச்சுவேலி பாதையை மேவி வல்லைக்கடல் பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. தொண்டமா

னாறு நீரேரியின் கதவுகள் திறந்துவிடப்பட்டாலும் இன்னும் நீர்மட்டம் வற்றவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Image may contain: sky, ocean, outdoor, water and nature Image may contain: sky and outdoorImage may contain: sky, outdoor, water and natureImage may contain: sky, bridge, tree, plant, outdoor, water and natureImage may contain: tree, sky, outdoor, nature and water

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)