கிசு கிசு

பாடசாலையில் ஆசிரியருடன் மாணவி!! நிலை எங்கு போகின்றது!! (Photos)

பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவது அங்கிருக்கும் ஆசிரியர்களை நம்பியே அனுப்புகின்றனர்.

அதே போல் பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களிடம் இருக்கும் நேரத்தினை விட பள்ளி ஆசிரியர்களிடமே இருக்கின்றனர். இங்கு காணவிருக்கும் புகைப்படம் ஒட்டுமொத்த பெற்றோர்களையும் நிலைகுலைய வைத்துள்ளது.

குறித்த புகைப்படத்தில் பள்ளி சீருடையில் மாணவி ஒருவரும், ஆசிரியர் போன்று தெரியும் மற்றொரு நபர் ஒருவரும் மிகவும் தவறாக நடந்துள்ளனர். குறித்த காட்சியில் ஆசிரியர் மட்டுமின்றி அந்த மாணவியும் இவ்வாறான தவறில் ஈடுபட்டுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இனிவரும் காலத்தில் பிள்ளைகள் மீதும் ஆசிரியர்கள் மீதும் பெற்றோர்கள் எப்படி நம்பிக்கை வைப்பார்கள்?..