இந்தியச் செய்திகள்

பாணிப் புயலின் கொடூர தாண்டவம்!! அதிர்சிக் காட்சிகள் இதோ!!

மேற்கு – மத்திய வங்காள விரிகுடாவில் இலங்கைக்கு வடகிழக்காக விருத்தியடைந்த மிகவும் கடுமையான சூறாவளியான “FANI” (உச்சரிப்பு “போனி”) இந்தியாவின் ஒடிசா மாகாணத்தை தாக்கிய காட்சிகள் இதோ!!