யாழில் சற்று முன் நீரில் மூழ்கியபடி தேனீர் அருந்தும் இளைஞர்கள்!!(Video)

நல்லூர் பகுதியில் உள்ள வீட்டில் தற்போதய நிலைமை இதுதான். மழை தொடர்ந்தால் நல்லூரான் சுவரில் ஏணி வைத்து ஏறி இருக்க வேண்டியது தான்.
சம்மந்தப்பட்ட ஆட்சியாளர்களின் மேலான கவனத்திற்கு….!

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)