புதினங்களின் சங்கமம்

கொழும்பில் சற்று முன் நடந்த குண்டுவெடிப்பு அதிர்ச்சிக் காணொளி வெளியாகியுள்ளது! (Video)

சற்றுமுன் கொட்டகேனையில் வாகனம் ஒன்றுக்குள் இருந்து வெடித்த குண்டொன்றின் காணொளி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.