மாங்குளத்தில் 12 மாடுகளைக் கொடூரமாகக் கொன்ற டிப்பர் சாரதி!! (photos)

மாங்குளம் ஒட்டுசுட்டான் வீதியில் கல்குவாரிக்கு அண்மையாக டிப்பர் சாரதியின் அசமந்தத்தால் 12 மாடுகள் கொல்லப்பட்டுள்ளன!

 

Image may contain: outdoor and nature

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)