புதினங்களின் சங்கமம்

தமிழர் தாயகத்தில் நடப்பது என்ன? ஒரே நேரத்தில் இருவருடன் குடும்ப பெண் உறவு கொண்டு பிடிபட்ட காட்சிகள்!!

இது நடப்பது இந்தியாவிலோ அல்லது தமிழ் நாட்டிலோ அல்ல…. இலங்கையில் தமிழர்கள் செறிந்து வாழும் பிரதேசத்தில் குடும்பப் பெண் ஒருவருடன் இரு குடும்பஸ்தர்கள் உறவு கொண்டிருந்த போது மனைவிகளிடம் அகப்பட்ட காட்சிகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன….