யாழ்ப்பாணத்தில் இதெல்லாம் நடக்கிறதா?? பகிருங்கள் விழிப்படையட்டும்!! நேரடி ஆதாரம் (Video)

பகிருங்கள் விழிப்படையட்டும்
யாழ்ப்பாணத்தில் இதெல்லாம் நடக்கிறதா
நேரடி ஆதாரம் இந்த காணொளியில்
பாடசாலை அதிபர் ஆசிரியர் மாணவர்களே
கிராம அலுவலர்களே சமூகத்தோடு அக்கறையுடையவரே

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)