புதினங்களின் சங்கமம்

இந்த வருடத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் சாராயம் குடிப்பது மிகக் குறைவடைந்துள்ளதாம்!!

யாழ்ப்பாண மதுவரித் திணைக்களத்தின் ஆளுகைக்குட்பட்ட யாழ்ப்பாணம், நல்லூர், வேலணை ஆகிய பகுதிகளில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது இவ்வருடம் கடந்த 6 மாதம் வரையிலான புள்ளிவிபரங்களின்படி பியர் நுகர்வு 27% ஆல் குறைவடைந்துள்ளதாக யாழ்ப்பாண மதுவரி திணைக்கள புள்ளிவிபர தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு 21 இலட்சத்துக்கு மேற்பட்ட லீட்டர் பியர் விற்பனை இடம்பெற்றதாகவும் எனினும் இவ்வருடம் கடந்த 6 மாத புள்ளிவிவரங்களின்படி 7 இலட்சத்து 42 ஆயிரம் லீட்டர் பியர் நுகர்வு மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் யாழ்ப்பாண மதுவரி திணைக்கள புள்ளிவிபர தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அத்தோடு வைன் நுகர்வு கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடும் போது 21% ஆல் குறைவடைந்துள்ளதோடு, அதேபோல் வெளிநாட்டு சாராய நுகர்வும் 1.74% ஆல் குறைவடைந்துள்ளது. மேலும் உள்ளூர் சாராய பாவனை 2.6 வீதமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

மேலும், யாழ்ப்பாணம், நல்லூர், வேலணை ஆகிய பகுதிகளில் யாழ்ப்பாண மதுவரித் திணைக்களத்தின் ஆளுகையின் கீழ் 13 சில்லறை மதுபான விற்பனை நிலையங்களும் 5 ஹோட்டல் விற்பனை நிலையங்களும் 6 விடுதி விற்பனை நிலையங்களும் காணப்படுவதாகவும், எனினும் கடந்த வருடத்தோடு ஒப்பிடும் போது இவ்வருடத்தில் கடந்த 6 மாதம் வரையிலான புள்ளிவிபரங்களின்படி பியர் பாவனை குறைவடைந்து உள்ளதாகவும் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.