புதினங்களின் சங்கமம்

யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொழும்பு சென்ற ரயில் தடம்புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது!! (Photos)

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்பு நோக்கி பயணித்த ரயில் தடம்புரண்டு
விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. இந்த விபத்தினால் வடக்கு ரயில் மார்க்கங்கள்
தடைப்பட்டுள்ளது.

நேற்று  யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்பு நோக்கி பயணித்த ரயில்
அனுராதபுரம்- சாலியபுர பகுதியில் தடம்புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் காயங்கள், உயிரிழப்புகள இல்லாமல் பயணிகள் தெய்வாதீனமாக தப்பியுள்ளனர். எனினும் வடக்கு ரயில் சேவை முடங்கியுள்ளது.