கிசு கிசுபுதினங்களின் சங்கமம்

யாழ் கோட்டைப் பகுதியில் காதலனுக்கு பட்டப்பகலில் பால் கொடுக்கும் யுவதி (Video)

கோட்டை திறந்த வெளிப்பகுதியில் இளசுகளின் முகஞ்சுழிக்க வைக்கும் செயல்..