தேசியப்பட்டியலில் வேலை கிடைக்கும்!! இந்திய கம்பசில் படிச்ச பெடியனின் அப்பாவித்தனம்!!

தனக்கு பட்டதாரி நியமனம் ரத்து செய்தது தொடர்பாக இந்திய பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் படித்த இலங்கைப் பட்டதாரி இன்னொரு நண்பனுக்கு செய்த சற்றிங்கை பாருங்கள்…. இவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புக் கொடுத்தால் என்ன நடக்கும்??

 

Image may contain: text that says "Dialog f Activenow Foreign university graduatesku thirumpa appointments kudukka chance irukka? Y ungalaiyum reject panniddangala Hmmm Entha Uni? Eathum possibility irukka? You replied to Eathum possibility irukka? Yeah, sometimes thesiyapaddiyalla ungalukku kidaikkalam. Aa" Image may contain: text that says "Daog* 57 Activenw now You replied Eathum possibility irukka? Yeah, sometimes thesiyapaddiyalla ungalukku kidaikkalam. Oh Ohrelly? really? Epidi athu, thirumpa eathum application podanuma? Ading.. Ithanala than ungalukku appointment kudukkala 8:00 AM Why bro Seen Aa"

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)