புதினங்களின் சங்கமம்

யுத்த வடுக்களிலில் இருந்து வந்த முல்லை மாணவி 9ஏ பெற்று சித்தி.

தந்தையை சிறு வயதில் இழந்து துன்பங்கள் பல சுமந்து தாயினது அரவைணப்பில் 9A பெறுபேறு பெற்ற முல்லைத்தீவு வித்தியானந்த கல்லூரி மாணவி ஜானுஷாவிற்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள்!