புதினங்களின் சங்கமம்

யாழில் ஆசிரியரை பதிவுத் திருமணம் செய்துவிட்டு சுவிஸ் குடும்பஸ்தருடன் ஓடிய யுவதி!!

No photo description available.

இதே வேளை பட்டதாரி ஆசிரியரான மணமகனுக்கு பெருமளவு சீதனம் கொடுத்தே யுவதியை பெற்றோர் பதிவுத்திருமணம் செய்து வைத்தனர் எனத் தெரியவருகின்றது.