புதினங்களின் சங்கமம்

தமிழ்நாடு கூடங்குளம் அனுஉலை சற்றுமுன் வெடித்தது!! யாழ்ப்பாணம் கருகப்போகின்றது!!

தமிழ்நாடு கூடங்குளம் அனுஉலை சற்றுமுன் வெடித்ததுள்ளதாகத் தெரியவருகின்றது. இதனால் யாழ்ப்பாணம் உட்பட இலங்கையின் மேற்குப் பகுதி கரையோர மாவட்டங்கள் கருகி விடலாம் என கருதப்படுகின்றது.  சித்திரை முதலாம் திகதியான இன்று இவ்வாறான சம்பவம் நடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நீங்கள் பெற்ற இன்பத்தை மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.