புதினங்களின் சங்கமம்

யாழில் விஜய் படம் பார்க்கச் சென்ற ரசிகர்களை துாசணத்தில் ஏசும் தமிழ்ப் பொலிஸ்!! வீடியோ

பாணுக்காக ஆமிக்கு பயத்து சூ…தையும் வாயையும் பொத்திக் கொண்டு நின்டனியல் இதுக்கு லைன்ல நிக்க ஏலாதோ!
யாழ்ப்பாணம் நாகம்ஸ் சினிமாவில் லியோ படம் பார்க்க சென்ற விஜய் ரசிகர்களை சூ…தை பொத்திக்கொண்டு நிக்கும் படி சொன்ன தமிழ் பொலீஸ்.